Pārlielupē vieta skaista, kurā “Zīļuks” braši gaida!

 “Zīļuks” ir Jelgavas pilsētas pašvaldības vienpadsmitā pirmsskolas izglītības iestāde, kas dibināta 2015. gada 1. aprīlī.

Iestādē ir sešas grupas ar 125 maziem jelgavniekiem, par kuriem rūpējas un pirmās zināšanas sniedz

"zaļi domājošs" un aktīvs kolektīvs ar 30 darbiniekiem.