Ekoskola – dzīvojam zaļi

Lielie un mazie Zīļuki lepojas ar to, ka ir Ekoskolu programmas dalībnieki. Ekoskola ir “Zaļās” domāšanas skola, kuru realizējot ir jāievēro noteikts darba ritms. Ekoskolu programma ir viens no populārākajiem izglītības modeļiem pasaulē. Tā ir programma, kuras īstenošanā tiek iesaistīta apkārtējā sabiedrība, tiek veicināta pirmsskolas vecuma bērnu izpratne par vidi, un, saistot to ar mācību procesu, veicina personiskās attieksmes veidošanos.

Ekoskolas programmas pamatā ir septiņi soļi:

 1. Ekopadome
 2. Vides novērtējums
 3. Rīcības plāns
 4. Pārraudzība un izvērtēšana
 5. Sasaiste ar mācību procesu
 6. Sabiedrības iesaiste
 7. Vides kodekss

Katru gadu ir iespēja izvēlēties kādu no piedāvātajām tēmām, ar kuru strādā padziļināti visa mācību gada garumā. Tēmas:

 • Atkritumi
 • Enerģija
 • Ūdens
 • Transports
 • Veselīgs dzīvesveids
 • Skolas vide un apkārtne
 • Mežs
 • Klimata pārmaiņas

 

Ekoskolas moto ”Dzīvo un domā zaļi, jo mēs esam dabas daļa!”

 

 

Document-page-001

Document-page-002

Document-page-003

3-projekti