Tēma “Transports” 2022./2023.m.g.

VIDES NOVĒRTĒJUMS 2022. GADS

http://jelgavasziluks.lv/wp-content/uploads/vides-novertejums_2022.pdf