AKTIVITĀTES 2022./2023. M. G. TĒMA “TRANSPORTS” IETVAROS

VIDES NOVĒRTĒJUMS 2022. GADS

http://jelgavasziluks.lv/wp-content/uploads/vides-novertejums_2022.pdf