Kontakti
Iestādes darba laiks no 7.00 līdz 19.00.
Adrese: Skautu iela 1A, Jelgava, LV – 3002
Tālrunis: 63014772, 63014762
E-pasts: ziluks@izglitiba.jelgava.lv

 

 

Vadītājas pienākumu izpildītāja: Simona Lazda

Tālrunis: 63014772, 27177467
E-pasts: simona.lazda@izglitiba.jelgava.lv

 

Vadītājas vietniece izglītības jomā: Ludmila Kudreņicka

Tālrunis: 63014762, 26523828
E-pasts: ludmila.kudrenicka@izglitiba.jelgava.lv

 

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā:  Benita Graudiņa

Tālrunis: 63014762, 26523828
E-pasts: benita.graudina@izglitiba.jelgava.lv

 

Sekretāre: Monta Jūlija Slavinska

Tālrunis: 63014772, 27001903
E-pasts: monta.julija.slavinska@izglitiba.jelgava.lv

 

Logopēde: Baiba Medne

Tālrunis: 63014762, 26523828
E-pasts: ziluks@izglitiba.jelgava.lv

Medicīnas māsa: –

Tālrunis: 63014762, 26523828
E-pasts: ziluks@izglitiba.jelgava.lv

 

 

 Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Uzturēšanās kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 01.12.2020.

 

Administrācijas-darba-laiki