Par mums

Iestādes ikdiena ir radoša, aktīva un krāsaina. 

Zinātkārie 130 mazie jelgavnieki rosīgi darbojoties un mācoties, savu ikdienu pavada vienā no sešām grupām – "Dzeltenajos, Oranžajos, Violetajos, Brūnajos, Sārtajos vai Zaļajos Zīļukos".

Ik viens “Zīļukā” ir "zaļi domājošs", tāpēc aktīva dalība Ekoskolas programmā ir mūsu ikdiena. No sirds lepojamies ar iegūto Ekoskolas Zaļo karogu!  

Audzinot bērnos lokālpatriotismu, iestāde aktīvi piedalās valsts un pilsētas rīkotajos pasākumos, kā arī organizē pārgājienus, ar mērķi iepazīt pilsētu un tās objektus. Lai veicinātu bērnu pētniecisko prasmju attīstīšanu, iestādē ir izveidoti mazdārziņi un siltumnīca dažādu garšaugu, dārzeņu un augļu audzēšanai.

Viena no iestādes svarīgākajām prioritātēm ir bērnu veselības veicināšana un stiprināšana ar dažādiem profilaktiskajiem pasākumiem atbilstoši gadalaikam.

“Zīļuka” aktīvais dzīvesveids un zaļā domāšana ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, kas atspoguļojas arī iestādes moto.

“Zīļuka” moto-

Zīļuks lec, un Zīļuks skrien,

Vingrinās viņš katru dien.

Brīvā dabā - zaļā pļavā,

Možumu viņš gūst ik dien!

Veselīgi ēdīsim,

Katru dienu sportosim,

Kopā mīļi dzīvosim-

Mūsu mērķus sasniegsim!