Iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020. m.g.

Pašnovērtējuma_ziņojums_Zīļuks