Iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021. m.g.

Pašnovērtējuma_ziņojums_Zīļuks-2020._2021..jpg