Kolektīvs

 

  Vadītāja  – Inga Luca
  Vadītājas vietniece izglītības jomā - Zane Kavosa                                                                                              Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā - Benita Graudiņa
  Skolotāja - logopēde - Baiba Medne
  Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja - Laimdota Šmēdiņa                                                                          Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja - Solvita Māsa
  Sekretāre – Anastasija Pitka
„Čaklie Zīļuki”: Anita Makševica, Daniela Ēķe, Astrīda Anhalta, Arnis Graudiņš, Andrejs Kolibelkins

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotājas

Pirmsskolas skolotāja palīgi

„Dzeltenie Zīļuki”

1.5 / 2 gadi

Irina Pitka, Astra Valaine

Sigita Gobiņa

„Oranžie Zīļuki”

3 gadi

  Dace Laizāne, Lāsma Lejniece

Samanta Sergejeva

„Violetie Zīļuki”

4 gadi

Gunita Fedorjaka, Irina Barkovska

Santa Špera

„Zaļie Zīļuki”

5 gadi

Gita Abersone, Ieva Valtere

Daiga Šenfelde

„Brūnie Zīļuki”

6 / 7 gadi

Madara Jaunā, Zane Kapteine

 Jeļena Lūriņa

„Sārtie Zīļuki”

6 / 7 gadi

Aleksandra Mosalova, Līga Krūzmētra

Dace Freiberga