Kolektīvs

SK_5264_28

Vadītājas pienākumu izpildītāja – Simona Lazda
Vadītājas vietniece izglītības jomā – Ludmila Kudreņicka
Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā – Benita Graudiņa
Logopēde – Baiba Medne
Pirmsskolas izglītības mūzikas un sporta skolotāja – Laimdota Šmēdiņa
Medicīnas māsa – Karīna Karpova
Sekretāre – Monta Jūlija Slavinska
„Čaklie Zīļuki”: Anita Grīnvalde, Dagnija Pļaviņa, Arnis Graudiņš, Andrejs Kolibelkins

 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotājas

Pirmsskolas skolotāja palīgi

„Oranžie Zīļuki”

1.5 / 2 gadi

Liene Brokāne, Zane Griņus

Dina Gintere

„Dzeltenie Zīļuki”

3 gadi

Ilze Avotiņa, Evita Šemeta

Anita Makševica

„Sārtie Zīļuki”

4 gadi

Aleksandra Mosalova, Evita Šemeta, Dace Kauliņa

Dace Freiberga

„Brūnie Zīļuki”

4 gadi

Madara Jaunā, Veronika Maksimčuka

Elīna Rozenvalde

„Violetie Zīļuki”

5 gadi

Vineta Vita Jejsa, Lāsma Lejniece

Sigita Gobiņa

„Zaļie Zīļuki”

6 / 7 gadi

 Gita Abersone, Aleksandra Gasūne

Daiga Šenfelde