Kolektīvs

Vadītāja  – Inga Luca
Vadītājas vietniece izglītības jomā - Zane Kavosa                                                                                           

Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā - Benita Graudiņa
Medmāsa - Baiba Vītola

Skolotāja - logopēde - Baiba Gailuma
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja - Laimdota Šmēdiņa

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja - Solvita Māsa
Sekretāre – Sanita Rakstiņa
„Čaklie Zīļuki”: Daniela Ēķe, Astrīda Anhalta, Arnis Graudiņš, Andrejs Kolibelkins

 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotājas

Pirmsskolas skolotāja palīgi

„Oranžie Zīļuki”

1.5 / 2 gadi

Dace Laizāne, Ilze Avotiņa-Solovjeva

Anita Makševica

„Dzeltenie Zīļuki”

2 gadi

Irina Pitka, Astra Valaine  

Sigita Gobiņa

„Zaļie Zīļuki”

3 gadi

 Lāsma Lejniece, Beāte Skrūzmane

Daiga Šenfelde

„Brūnie Zīļuki” 4 gadi Madara Jaunā, Zane Kapteine

 Jeļena Lūriņa,

Elizabete Dārzniece

„Violetie Zīļuki”

5 gadi

Gunita Fedorjaka, Vita Reboka

Santa Špera

„Sārtie Zīļuki”

6 / 7 gadi

Aleksandra Mosalova, Līga Krūzmētra

Dace Freiberga