Projekti

Scan_20220107


Lielās Augu Medības

Lielās Augu Medības ir vērienīgs Ekoskolu programmas ilgtermiņa projekts par bioloģiskās daudzveidības iepazīšanu, un tas tiek īstenots sadarbībā ar Toyota. Projekts paredzēts 5 – 12 gadus veciem bērniem un piedāvā dalībniekiem izmantot izglītojošus materiālus un nodarbību programmu, kas veidoti pēc Bioloģiskās Daudzveidības Aizsardzības konvencijas vadlīnijām, lai iepazīstinātu bērnus ar apkārtnes augu un dzīvnieku daudzveidību. Dalība projektā nozīmē iespējas 5 gadu garumā:

  • piedalīties apmācībās par āra izglītības metodēm;
  • saņemt jaunus atbalsta materiālus, lai iepazīstinātu bērnus ar izglītības iestādes apkārtnē sastopamajām augu un sugām;
  • izmantojot atbalsta materiālus, izveidot izglītības iestādes apkārtnes biotopu karti, ko izmantot kā pamatu turpmākām āra apmācībām;
  • piedalīties ar projektu saistītās kopīgās aktivitātēs.