Ēdināšana

SIA ‘’Fristar’’ ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas galvenie pamatprincipi PII ‘’Zīļuks’’

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz firma SIA "Fristar", kura ēdienkaršu sagatavošanā dod priekšroku svaigiem un sezonāliem pārtikas produktiem, ņemot vērā augļu un dārzeņu pieejamību tirgū atbilstoši Zemkopības ministrijas izstrādātajam vietējo augļu un dārzeņu pieejamības kalendāram.

Ēdiena gatavošanai izmanto pārtikas produktus, kas atbilst bioloģiskās lauksaimniecības nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām. Firma nodrošina ēdienkartē norādīto ēdienu enerģētisko vērtību un uzturvērtību, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un veselīga uztura principus. Nodrošina dalību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības atbalsta programmā ‘’Skolas piens’’, piena piegādei un izdalei izglītojamiem.