Pretī zinībām

Mazie Zīļuki pretī zinībām tiecas ar daudzveidīgām rotaļu metodēm, ko palīdz realizēt lielo Zīļuku komanda. Mācību process tiek organizēts pēc bērncentrētas programmas “Soli pa solim”. Programma nodrošina bērna darbības izvēli, veidojot atbilstošu vidi – aktivitāšu centrus, kuru materiālā bāze rosina aktīvu pētniecības darbību, veicina bērna spēju un prasmju attīstību. Ikdienā darbojoties ar bērniem, skolotāji cenšas ņemt vērā bērna intereses, viņa attīstību, vajadzības un piedāvā darbības veidus un aktivitātes, kuras palīdz bērnam izzināt sevi, savu apkārtni, dod iespēju mācīties, attīstīties un rada vēlmi patstāvīgi uzzināt ko jaunu.

Mācību process ir nebeidzams eksperiments un līdz pareizajai atbildei var nokļūt dažādos veidos!

Kad jūs redzat mani mēģinot lēkt, skriet un kustināt ķermeni,
Kad es ko būvēju no klučiem,
Kad es uzpošos, klāju galdu un rūpējos par lellēm,
Vai piepildu kabatas ar atrastām, atlasītām lietām,
Lūdzu, nesakiet, ka es “ tikai spēlējos”.
Jo jūs redzat – es spēlējoties mācos: par līdzsvaru un formām.
Es mācos, kā darbojas mans ķermenis.
Es kādu dienu, iespējams, būšu skolotājs, sportists vai izgudrotājs.
Es mācos priecāties un būt veiksmīgs savā darbā.
Es gatavojos rītdienai.
Šodien, ES ESMU BĒRNS un mans darbs IR SPĒLĒTIES!

(Autors nezināms, materiāls no ACSI skolotāju konferences, Mineapole, ASV)