Iestādes pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022. m.g.
Pašnovērtējuma-ziņojuma-publiskojamā-daļa (2)