Pārlielupē vieta skaista, kurā “Zīļuks” braši gaida!

 “Zīļuks” ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vienpadsmitā pirmsskolas izglītības iestāde, kas dibināta 2015. gada 1. aprīlī un

no pašiem pirmssākumiem aktīvi iesaistās Ekoskolas programmas aktivitātēs.

Iestādē ir sešas grupas ar 130 maziem jelgavniekiem, par kuriem rūpējas un pirmās zināšanas sniedz

"zaļi domājošs" un aktīvs kolektīvs ar 31 darbinieku.