Piekļūstamības paziņojums

Jelgavas Valstspilsētas Pirmsskolas Izglītības Iestāde "Zīļuks" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

JVPPII "Zīļuks"- https://jelgavasziluks.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

JVPPII "Zīļuks" tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

 • Pamatstruktūra:
  Visā lapā vienīgais bloks, kas pareizi izceļas izmantojot vadlīnijās pievienoto paplašinājumu ir Meklēšanas lauks. Vizuāli bloki ir nodalīti pēc norādītajiem nosacījumiem, taču ar ekrāna lasītāju varētu būt problēmas.
 • Attēlu tekstuālā alternatīva:
  Lielākajai daļai no pievienotajiem attēliem nav pievienots šis atribūts, vai nav pievienota vērtība pie atribūta, kas korekti aprakstītu attēlus.
 • Virsraksti:
  Tīmekļa vientē lapām nav galvenā virsraksta (h1) un citas pareizas hierarhijas pazīmes.
  Pirmais virsraksts, kas parādās ir h6.
 • Multimediju satura alternatīvas:
  Ieejot sākumlapā, skan audio, kuram nav attiecīgā alternatīvā apraksta - tas jāpievieno.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 24.05.2023. Izvērtēšanu veica mājaslapas administrators.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas:

Diezgan daudz informācijas pievienots izglītības iestādes Facebook lapā.
Dažādus informatīvos dokumentus iespējams iegūt sazinoties ar iestādi, pēc vajadzības un saņemt tos sev ērtākā formātā.
Citādi tiks veikti vietnes labojumi tuvākajā laikā un vajadzība pēc alternatīvas piekļuves saturam nebūs nepieciešama.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: ziluks@izglitiba.jelgava.lv

Zvaniet: +371 26523828

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir iestādes vadītājs.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 25.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Inga Luca - iestādes vadītāja.


Pieejamības izvērtējuma protokols (xlsx fails)