Izglītības programmas

Ar  valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/303371

Ar pirmsskolas mācību programmu var iepazīties šeit: https://mape.skola2030.lv/resources/10