Sports

Ikviena bērna veselības saglabāšanā, būtiska nozīme ir regulārām fiziskām aktivitātēm un sporta nodarbībām. Fiziskās aktivitātes ir bērna organisma iedzimta nepieciešamība, kas nodrošina organisma attīstību, tam vēl augot. Sports palīdz izvairīties no dažādām veselības problēmām, paaugstina darba spējas, kā arī samazinās dažādas psiholoģiskas problēmas – nepamatotas dusmas, depresija. Bērns kļūst pārliecinātāks par sevi. Vai esat kādreiz pavērojuši, bērna acis, sejas izteiksmi, emocijas, kad viņš pirmo reizi noķēris mesto bumbu, iesitis bumbu vārtos vai pārmetis kūleni? Tas ir neizsakāms prieks, lepnums un pārliecība par saviem spēkiem! Šīm veiksmīgajām sporta nodarbībām sekos vēlme vēl kaut ko paveikt!