Mūzika

Mūzikai ir neatsverama loma bērna izaugsmē, jo tā sasaista abas smadzeņu puslodes (loģisko kreiso un radošo labo), rokas un mutes motoriku, attīsta labās-kreisās puses koordināciju. 

Mūzika veicina bērna valodas un motorikas attīstību, palīdz paplašināt bērna kustību koordināciju – kāju, roku un mutes motorās spējas, savu ķermeņa izjūtu, kā arī uzlabo loģisko koordināciju – kāju, roku un mutes motorās spējas, savu ķermeņa izjūtu, kā arī uzlabo loģisko domāšanu. Papildus muzikālajai darbībai tiek attīstīta arī bērna domāšana, uztvere, uzmanība, atmiņa, trenēta griba, rosināta sava "es" apzināšanās.
Dziedāšana attīsta muzikālo dzirdi un tādējādi arī dzirdes uztveri, bet, attīstoties tai, savukārt attīstās dzirdes atmiņa, kas ir vēl nozīmīgāka. 
Dziedāšana veicina cilvēka fiziskās, garīgās, tikumiskās, estētiskās un sabiedriskās tieksmes un spējas. Dziedot vingrinās elpošanas, balss, dzirdes un redzes orgāni. Dziedāšana veicina bērna attīstību.

Raksts Ilzei (1)-page-001

Raksts Ilzei (1)-page-002